Mon. Apr 6th, 2020

Dailyouth

News and Information

It

Hare Krishna

1 min read

Lyrics in Hindi नमामिश्वरम पवित्र-सीता-आनंद-रूपम लसट-कुंडलम गोकुल भ्रामणम् यसोदा-भयोलुखलद धवमानम् परमब्रतम् अत्तयन्तो द्रुतं गोप्य Namamisvaram Saccidananda Rupam Bhajan रुदन्तम मुहूर्त...